ANTE TRUMBIĆ – ZBORNIK RADOVA

U nakladi Muzeja grada Splita i Društva prijatelja kulturne baštine Split objavljen je Zbornik radova ”Ante Trumbić – biografski fragmenti i nasljeđe”. Ovaj Zbornik još je jedno vrijedno izdanje koje se bavi životom i djelom dr. Ante Trumbića (1864.-1938.) Zbornik sadrži radove sa znanstvenog skupa održanog 15. studenog 2018. godine u Muzeju grada Splita povodom 80. godišnjice smrti dr. Ante Trumbića.

Urednik Zbornika je dr. sc. Marijan Čipčić, a Zbornik su recenzirali i za tisak svesrdno preporučili profesori Filozofskog fakulteta u Splitu prof. dr. sc. Aleksandar Jakir i izv. prof. dr. sc. Mladenko Domazet. Zbornik sadrži ukupno 12 radova čiji su autori: Ante Rendić-Miočević, dr. sc. Branko Kasalo, Hania Mladineo Mika, dr. sc. Ivanka Kuić, Branka Teklić, dr. sc. Marijan Čipčić, dr. sc. Zdravka Jelaska Marijan, Ivo Uglešić, Darka Perko Kerum, Mihaela Kovačić, dr. sc. Marinko Vuković i dr. sc. Stanko Piplović. Promociju Zbornika u Muzeju grada Splita zbog situacije uzrokovane koronavirusom za sada ne možemo najaviti, no nadamo se da će se i za to uskoro steći uvjeti.

Iz recenzije prof. dr. sc. Aleksandra Jakira:

”Svih dvanaest priloga u ovome Zborniku doprinosi boljem razumijevanju i rasvjetljavanju Trumbića kao osobe, povijesnoga konteksta i naposljetku uloge koju je Trumbić igrao u političkom životu Hrvata, otkako je kao pravaš stupio na političku scenu. Stručno i utemeljeno obrađeni su mnogi aspekti Trumbićeva života i djelovanja, od mikrohistorijske i nacionalne do međunarodne razine, i tekstovi nedvojbeno proširuju naše znanje o samom Anti Trumbiću kao i o njegovoj ulozi u događajima i procesima na kraju 19. i u prvim desetljećima 20. stoljeća. Zbornika stručnoj i široj javnosti dodatno približava lik i djelo Ante Trumbića, kojega se doista može smatrati jednom od najznačajnijih figura hrvatske povijesti dvadesetog stoljeća.”

Iz recenzije izv. prof. dr. sc. Mladenka Domazeta

”Zbornik radova Ante Trumbić – Biografski fragmenti i nasljeđe (dalje Zbornik) nedvojbeno doprinosi daljnjem razjašnjavanju i produbljivanju biografije Ante Trumbića u pripadajućem povijesnom kontekstu, kao i njegove uloge u kreiranju ključnih političkih zbivanja s kraja 19. i prve polovice 20. stoljeća nacionalne povijesti. I to, kronološkim slijedom, od pravaša, jednog od začetnika politike „novoga kursa“, predsjednika Jugoslavenskog odbora, ministra vanjskih poslova u Kraljevstvu SHS do sudjelovanja na Mirovnoj konferenciji u Versaillesu te sastavljača, odnosno supotpisnika Zagrebačkih punktacija. Dakako, to već dovoljno ilustrira bogato Trumbićevo političko iskustvo kao i brojne kontakte s političarima i državnicima svoga vremena, čije se interakcije ovim Zbornikom također otvaraju na temelju referentnih bibliografskih naslova i arhivske građe. Zbornikom nedvojbeno kumulativno pomičemo (tj. nadograđujemo) mozaička znanja o Trumbiću s pripadajućim horizontalnim rasponom od mikrohistorijske i nacionalne do međunarodne razine, što ujedno pridonosi razumijevanju njegove uloge u događajima i procesima na kraju 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća.”