na otoku visu Održan međunarodni znanstveni skup ‘150. obljetnica Viškoga boja’

U petak 10. lipnja završio je trodnevni međunarodni znanstveni skup ‘150. obljetnica Viškoga boja’ koji se održao na otoku Visu, u gradovima Visu i Komiži. O tijeku znanstvenog skupa o najvećoj pomorskoj bitci na Jadranu, koja se odigrala 1866. godine kod Visa između austrijske i talijanske flote.

Znanstveni skup je započeo u srijedu 8. lipnja u prostorijama Veleučilišta VERN’ u gradu Visu pozdravnim govorima predstavnika glavnog pokrovitelja – gradonačelnika grada Visa Ive Radice, predstavnice glavnog organizatora – predsjednice Društva prijatelja kulturne baštine Split Snježane Kuvačić i predstavnika HRM-a – kapetana bojnog broda Ivana Vukovića. Nakon pozdravnih govora, uslijedio je prigodni glazbeno-recitatorski program učenika viške osnovne škole. Prva sesija znanstvenih izlaganja započela je referatom dr. sc. Marka Trogrlića i dr. sc. Nikše Varezića o Habsburškoj Monarhiji i njezinoj pokrajini Dalmaciji u vrijeme Viškoga boja – unutarnjim društvenim, gospodarskim i političkim odnosima i prilikama. Uslijedili su referati dr. sc. Josipa Vrandečića o Viškom boju u kontekstu svjetske geopolitike 1860-ih godina i dr. sc. Mithada Kozličića o tijeku pomorske bitke kod Visa 1866. godine.  Referati bivšeg ministra kulture RH, mr. sc. Jasena Mesića o istraživanju oklopnjače Re d’Italia i Jurice Bezaka o novootkrivenim olupinama brodova Palestro, Radetzky i Favorite, dali su sudionicima simpozija zanimljiv prikaz podvodnih istraživanja u vodama viškog akvatorija. Prvi dan simpozija izlaganjem je zaključio dr. sc. Branko Belamarić svojim predavanjem o tehničkim karakteristikama ratnog brodovlja u Viškom boju.

Četvrtak 9. lipnja, drugi dan simpozija u Veleučilištu VERN’, započeo je drugom sesijom znanstvenih izlaganja. Set biografija značajnih aktera Viškoga boja otvorio je dr. sc. Petar Grdina referatom o zapovjedniku austrijske flote admiralu Tegetthoffu. Potom je Marijan Čipčić održao predavanje o admiralu Maximilianu von Sternecku, a Ivo Uglešić o zapovjedniku talijanske flote u Viškom boju – Carlu Pelionu di Persanu. Ilija Mlinarević je izvjestio sudionike o kontraadmiralu Marku Floriu, Bokelju koji je sudjelovao u obrani Visa. O Hrvatima u Viškom boju referirala je mr. sc. Gordana Tudor, a o liku i djelu Petra Kuničića priopćio je dr. sc. Mateo Bratanić. Drugu sesiju izlaganja zaključio je dr. sc. Stanko Piplović sa referatom na temu spomena na Viški boj u Splitu.

Nakon druge sesije sudionici simpozija su razgledali izložbu ‘Ljudi od željeza na brodovima od drva’ u Gospinoj batariji pod stručnim vodstvom mr. sc. Borisa Čarga, autora izložbe i voditelja priručne zbirke Arheološkog muzeja u Visu.

Treću sesiju referata otvorio je dekan Filozofskog fakulteta u Splitu dr. sc. Aleksandar Jakir s priopćenjem na temu Viški boj kao mjesto sjećanja. Ravnateljica Hrvatskog pomorskog muzeja Split, dr. sc. Danka Radić imala je izlaganje o ikonografiji Viškoga boja. Dr. sc. Jasenka Kranjčević potom je referirala na temu Viške bitke u funkciji turizma. O arheološkim istraživanjima na Visu u 19. stoljeću sudionicima simpozija održao je predavnje je mr. sc. Boris Čargo. Ljubomir Radić  je zaključio treću sesiju izlaganjem na temu Viškog boja u fundusu Hrvatskog pomorskog muzeja Split i ekskursom o maketi broda kao uspomeni na junaštvo Viškoga boja.

Posljednja sesija otvorena je priopćenjem Petre Blažević na temu odraza Viškoga boja u matičnim knjigama Visa 1866. godine. Ivan Pažanin potom je nastavio sa referatom o prigodnicama u čast Viškoga boja. Dugugodišnja ravnateljica Pomorskog muzeja u Kotoru mr. sc. Mileva Pejaković Vujošević imala je izlaganje o eksponatima iz Viškoga boja koji se čuvaju u instituciji kojoj se nalazi na čelu. Dr. sc. Marija Zaninović-Rumora i Joško Bracanović su referirali o pogledimana Viški boj sa Hvara. Znanstveni dio skupa zaključen je referatom dr. sc. Massimilana Valentea, sveučilišnog profesora Suvremne povijesti na Europskom sveučilištu u Rimu, na temu utjecaja Viškoga boja na talijansku historiografiju.    

Drugi dan simpozija završio je polaganjem vijenca predsjednice Društva prijatelja kulturne baštine Split Snježane Kuvačić ispred spomenika palim junacima Viškoga boja na lokalnom groblju na poluotoku Prirovo, uz prigodni blagoslov viškog župnika don Paulina Bjaževića.

Posljednjeg dana simpozija u petak 10. lipnja, ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu mr. sc. Damir Kliškić organiziro je izlet u grad Komižu gdje su sudionici simpozija rezgledali Mletački kaštel i samostan Muster, a organizirano je i predavanje dr. sc. Mithada Kozličića u o tijeku Viškoga boja u Kulturnom centru Ivan Vitić. Domaćin sudionicima simpozija bila je gradonačelnica grada Komiže Tonka Ivčević. Simpozij je završio razgledavanjem utvrde Fort George u Visu.

Uz glavnog organizatora Društvo prijatelja kulturne baštine Split, suorganizatori znanstvenog skupa su bili Filozofski fakultet u Splitu, Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru, Hrvatski pomorski muzej Split, Arheološki muzej u Splitu i Rotary club Split.

Glavni pokrovitelj međunarodnog znanstvenog skupa ‘150. Obljetnica Viškoga boja’ je bio grad Vis. Ostali pokrovitelji su bili: Ministarstvo kulture RH, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split, Grad Komiža, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Turistička zajednica grada Splita, Turistička zajednica grada Visa, Veleučilište VERN’, Nautički centar Komiža i tvrtka Profico.