Poljica i Zadvarje 26.5.2012.

26. svibnja – posjetili smo mosorsko selo Dubravu i razgledali crkvicu sv. Arnira, mjesto gdje je 1180. godina nadbiskup i kamenovan. Potom smo otišli na brdo Gradac, vjersko svetište Poljica s crkvicom Sv. Jure i divnim vidikovcem. Zatim smo posjetili zavičajni Muzej Poljica u Gatima, razgledali spomenik popu glagoljašu i ostatke ranokršćanske crkve iz 6. stoljeća. Jedna grupa članova prošetala je do Zvečanja, dok je druga autobusom posjetila Zadvarje kako bi vidjela slap Veliku Gubavicu na Cetini i upoznali se poviješću age Hasanage kao upravitelja turke utvrde u Zadvarju. Obje grupe su nakon dva sata našle na ručku u Zadvarju.