TRIBAŠ 17/2013

6.3 2013.
TRIBAŠ 17/2013

Prof. Siniša Vukovića
čakavski pisnik i dijalektologa

More dalmatinske čakavštine
i otok splitskog govora u njemu

… Bit će riči o čakavštini kao jeziku, o njezinim odlikama (akcent, fonologija, leksik) i kakva je splitska čakavština danas u odnosu na čakavštinu Marulića, pa Kovačića i Uvodića, pa Tijardovića, pa Smoje…
(ulomak iz autorovog teksta)