Zagreb 12/2012

8. – 9. prosinca – bili smo u Zagrebu na dvodnevnom izletu kako bi posjetili izložbu Jurja Julija Klovića u Klovićevim dvorima na Gornjem gradu, najvećeg minijaturista renesanse. Klović je rođen 1498. godine i već je za života stekao ugled i glas najvrsnijeg umjetnika, a spominje se kao jedan od najvećih sitnoslikara u povijesti. Slijedećeg dana u pratnji kostimiranog vodiča prošetali smo sa Zagorkom po Zagrebu, koji se odvijao kao glumački performans u ambijentu starog grada Griča i čuli brojne pojedinosti o Zagorkinom životu i načinu pisanja kreirajući osobni doživljaj Zagorke kao popularne književnice i novinarke, te nam je približila doba grada Zagrebe, grada u kojem je Zagorka živjela i stvarala.