Članstvo i kontakt

Rad u Društvu je dobrovoljan i javan. Članom duštva može postati svaka domaća fizička osoba pod uvjetom da prihvaća odredbe statuta Društva. Nitko ne može biti plaćen za obavljanje funkcija u Društvu.
Prava članova su da sudjeluju u radu Društva, da biraju i da budu birani u organe Društva te da se koriste arhivom, dokumentacijom te knjižnicom koje Društvo ima. Dužnosti članova su da postupaju u skladu sa Statutom Društva, savjesno izvršavaju obveze preuzete izborom na određenu dužnost u Društvu, da rade na ostvarivanju zadaća i ciljeva Društva te da uredno plaćaju godišnju članarinu.
Godišnja članarina iznosi 50 kn te se može platiti u prostorijama Društva.
Članstvo se okuplja u prostorija Društva svakog četvrtka (osim blagdanom) od 10 do 12 sati, a Predsjedništvo svakog ponedjeljka (osim blagdanom) u 17 sati. Po potrebi, Društvo poziva na dodatne sastanke, a sve obavijesti za članove (izleti, predavanja, akcije…) izvješene su i na oglasnoj ploči pred ulaznim vratima Društva.
Naša adresa je:
Društvo prijatelja kulturne baštine Split
Obala Hrvatskog narodnog preporoda 25
21000 Split