Ustrojstvo

Ustroj Društva reguliran je Statutom koji donosi Skupština Društva. Skupština je najviše tijelo Društva i čine je svi članovi društva. Ona izabire Predsjedništvo koje je najviši organ upravljanja Društvom između dva saziva Skupštine, dok samo Predsjedništvo među svojim članovima izabire predsjednika i dva dopredsjednika Društva.
U trenutnom sazivu predsjednik Društva je dr. sc. Marijan Čipčić, a potpredsjednici su Branka Teklić, mag. hist. i Petar Grubišić, mag. arch. Predsjedništvo Društva čini trenutno 11 članova:
 
 1. dr. sc. Marijan Čipčić
 2. Branka Teklić, mag. hist.
 3. Marina Goreta, prof.
 4. Petar Grubišić, mag. arch.
 5. Karmen Hrvatić, dipl. komunikolog
 6. dr. sc. Ivanka Kuić
 7. Adela Levanić Roudi
8. Tea Marinović
9. dr. sc. Stanko Piplović
10. dr. Ante Tukić
11. Ivo Uglešić, prof.