Ustrojstvo

Ustroj Društva reguliran je Statutom koji donosi Skupština Društva. Skupština je najviše tijelo Društva i čine je svi članovi društva. Ona izabire Predsjedništvo koje je najviši organ upravljanja Društvom između dva saziva Skupštine, dok samo Predsjedništvo među svojim članovima izabire predsjednika i dva dopredsjednika Društva.
U trenutnom sazivu predsjednica Društva je dr. sc. Ivanka Kuić, a dopredsjednici su dr. sc. Marijan Čipčić i Branka Teklić, mag. hist. Predsjedništvo Društva čini trenutno 11 članova:
 
 1. dr. sc. Ivanka Kuić
 2. dr. sc. Marijan Čipčić
 3. Branka Teklić, mag. hist.
 4. dr. sc. Stanko Piplović
 5. prim. dr. Ante Tukić
 6. Karmen Hrvatić, dipl. komunikolog
 7. Adela Levanić Roudi
8. Hania Mladineo Mika
9. Tea Marinović
10. Marina Goreta, prof.
11. Ivo Uglešić, prof.