Ustrojstvo

Ustroj Društva reguliran je Statutom koji donosi Skupština Društva. Skupština je najviše tijelo Društva i čine je svi članovi društva. Ona izabire Predsjedništvo koje je najviši organ upravljanja Društvom između dva saziva Skupštine, dok samo Predsjedništvo među svojim članovima izabire predsjednika i dva dopredsjednika Društva.
U trenutnom sazivu predsjednik Društva je dr. sc. Marijan Čipčić, a potpredsjednici su Branka Despotušić, mag. hist. i Petar Grubišić, mag. arch. Predsjedništvo Društva čini trenutno 11 članova:
 
 1. dr. sc. Marijan Čipčić
 2. Branka Despotušić, mag. hist.
 3. Marina Goreta, prof.
 4. Petar Grubišić, mag. arch.
 5. Karmen Hrvatić, dipl. komunikolog
 6. dr. sc. Ivanka Kuić
 7. Adela Levanić Roudi
8. Tea Marinović
9. dr. sc. Stanko Piplović
10. dr. Ante Tukić
11. Ivo Uglešić, prof.
 
Operativni dio Društva čine:
 
POSLOVI TAJNIŠTVA: Tea Marinović
POSLOVI KNJIGOVODSTVA: Ante Matešić
 
Društvo prijatelja kulturne baštine Split ima nekoliko sekcija koje su nabrojane u produžetku:
 
KOMISIJA ZA STARU GRADSKU JEZGRU I GRADITELJSKO NASLIJEĐE
Predsjednik: dr. sc. Marijan Čipčić
Članovi: dr. Ante Tukić i dr. sc. Stanko Piplović
 
KOMISIJA ZA SPOMEN OBILJEŽJA I IMENA TRGOVA I ULICA:
Predsjednik komisije: Ante Sapunar, prof.
Članovi: Edo Šegvić, dipl. ing. arh. i Jasna Vulić
 
UREDNIŠTVO:
Glavni urednik: dr. sc. Stanko Piplović
Tehnička urednica: Branka Despotušić, mag. hist.
Tajnica uredništva: Karmen Hrvatić, dipl. komunikolog
Provedbeni odbor: dr. sc. Franko Oreb, dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić, mr. sc. Gordana Tudor, dr. sc. Marijan Čipčić, Karmen Hrvatić, dipl. komunikolog
Znanstveni konzultanti: dr. sc. Jasenka Kranjčević, dr.sc. Ivanka Kuić i dr. sc. Mladen Smoljanović
 
KOMISIJA ZA TRIBINE I PREDAVANJA
 
KOMISIJA ZA OBNOVU SPLITSKE FONTANE:
Počasni predsjednik: dr. sc. Duško Kečkemet
Predsjednik: dr. Ante  Tukić
Član: Ivo Uglešić, prof.
 
KOMISIJA ZA IZLETE
 
KOMISIJA ZA RAD S MLADIMA:
Predsjednik: Ivo Uglešić, prof.
 
KOMISIJA ZA INFORMATIKU:
Predsjednik: dr. sc. Marijan Čipčić