O društvu

Kratka povijest Društva prijatelja kulturne baštine
Društvo je osnovano u lipnju 1971. te neprekidno djeluje više od četiri desetljeća. Osnovani smo sa svrhom upoznavanja, predstavljanja, promicanja, publiciranja i općenito očuvanja svekolike kulturne baštine kao sljednici ideje starijih društava „Za Split“ i „Za stari Split“ iz 1909. god. Na memorandumu Društva upisana je latinska dicta SAXA LOQUUNTUR  (Kamenje govori) što nas i određuje u radu. Tokom osnivačke skupštine Društva izabran je prvi Izvršni odbor te prvi predsjednik Društva dr. Jerko Čičin – Šain. Za dan Društva odredio se 22. travnja – dan kada je otac hrvatske književnosti, Marko Marulić, završio svoju ishodišnu Juditu. Na taj dan Društvo već tradicionalno postavlja spomen-vijenac na nadgrobnu ploču Marka Marulića u crkvi sv. Frane na Rivi uz misu zadušnicu .
Nove tehnologije i načini komuniciranja i nas upućuju na upoznavanje šire javnosti s djelatnošću Društva te rezultatima koje je Društvo postiglo u svojoj povijesti, a za dobrobit Grada i regije. Neprofitna smo udruga i svi članovi rade «pro bono», a ima nas više od četiristo članova.
Obvezu prema očuvanju splitske baštine koju je preuzelo, Društvo je ostvarivalo i ostvaruje organiziranjem predavanja i stručnih izleta do djelovanja u različitim odborima, komisijama, forumima i znanstvenim skupovima. Javljali smo se i kao organizatori manifestacija, obljetnica, izložaba, postavljanjem spomen obilježja na značajne lokalitete i prostore Grada. Društvo je nastojalo i trudi se da ne prođe ni jedan značajan događaj i obljetnica iz splitske prošlosti, a da ne bude popraćena odgovarajućom aktivnošću. Posebno mjesto u djelovanju Društva zauzima i izdavačka djelatnost te je kroz godine izdan zavidan broj publikacija i te naš godišnjak KULTURNA BAŠTINA koji redovno izlazi od 1973 godine.
Nemoguće je ispisati detaljnu «inventuru» Društva, ali se ne smije izostaviti činjenica da je Društvo trajalo i traje u skromnim materijalnim mogućnostima, ali nedvojbeno uz velik entuzijazam svojih članova i članova Predsjedništva. Vjerujemo da Društvo obavlja vrijednu funkciju na korist svojega Grada. Članovi i Predsjedništvo su naklonjeni dušom i srcem kulturnoj baštini Splita i Hrvatske, koja je uz jezik, jedan od glavnih pokazatelja kulturnog i nacionalnog identiteta, a posebno nakon ulaska u zajednicu europskih država.
Društvo je svojim dosadašnjim djelovanjem nastojalo dati svoj doprinos kulturi grada, ostvarujući time zadaće zbog kojih je osnovano, a to su zaštita, populariziranje i čuvanje naslijeđene kulturne baštine jer naše je saznanje da ta briga o baštini ne može biti briga samo nekolicine stručnjaka, ma koliko oni bili maksimalno požrtvovni, nego čitave zajednice i  svakog pojedinca. Prihvaćajući kao svoje temeljno poslanje očuvanje povijesne i kulturne baštine Društvo se tog postulata uvijek bezrezervno držalo, a to ćemo nastaviti i u budućnosti.