Lonjsko polje 9/2013

8. – 9. lipnja – Članovi Društva posjetili su Park prirode Lonjsko polje, najveće zaštićeno močvarno područje u cijelom porječju Dunava. Rijeke Sava, Una, Kupa, Lonja i Strug susreću se upravu na području ovog Parka prirode. Zbog velike količine vode i hrane, Lonjsko polje je veliko stanište ptica močvarica, a selo Čigoč poznato je selo roda. Drugog dana posjetili smo Muzej krapinskog pračovjeka – muzej evolucije i brda Hušnjakovo. Nakon ručka bili smo u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu gdje smo razgledali izložbu Pabla Picassa. Vidjeli smo 56 slika i skulptura te 40 fotografija. Poseban dio bio je posvećen jednoj od ljubavi njegova života Dori Mar, koja je hrvatskih korijena, a sedam godina posvetila je Picassu i bila njegova muza.