Predavanja 29.10. 2013

29.10. 2013
U Galeriji Dominikanskog samostana sv. Katarine u Hrvojevoj ulici obilježio se Dan mrtvih:
Predavanja

Kasnoantički grobovi na lokalitetu
Dominikanski samostan Split
(2007. – 2008.)
Prof. Helga Zglav-Martinac – muzejska savjetnica Muzej grada Splita

Tko su bili pokojnici ukopani u kasnoantičkim grobovim na lokalitetu
Dominikanski samostan Split
Doc. dr. Sc. Zdravka Hincak, Filozofski fakultet u Zagrebu

Odavanje počasti svim pokojnicima koji su tijekom prošlosti pokopani na gradskom groblju predgrađa Lučac.