TRIBAŠ 25/2013

24.4.2013.
TRIBAŠ 25/2013

Ivo Vojnović (arhitekt)
Zapadne terme Dioklecijanove palače, istraživanja, adaptacija i prezentacija
Predavanje