TRIBAŠ 1/2013

TRIBAŠ 1/2013: – M.Smoljanović – Aqua origo vitae
Predavanje prof.dr. M. Smoljanovića (Nastavni zavod za zaštitu zdravlja  i Medicinski fakultet Split) s nizom konkretnih stručnih podataka o povezivanju vode (od izvora do potrošača) i higijenskih uvjeta njezine distribucije te kulture načina konzumiranja s promjenama do kojih je došlo u razdoblju od nedavne prošlosti do danas na zdravstvenom, a posebice  epidemiološkom planu u gradu Splitu, u njemu pripadajućoj regiji zaleđa i otoka te u širem obalnom području u usporedbi sa širim područjem Hrvatske i nekadašnje Jugoslavije.