Istanbul 10/2012

6. listopada – otišli smo na četverodnevni izlet u Istambul, gdje smo razgledali znamenitosti tog turskog velegrada (Aja Sofiju, rimski hipodrom, Plavu džamiju koju se uzdiže nad Zlatnim Rogom i Mramornim morem, džamiju sultana Sulejmana, Ejupovu džamiju, trg Taksim, Cisternu, Topkapi palaču, Egipatsku tržnicu, palaču Dolmabahče, povijesno groblje na azijskog strani grada). Za vrijeme vožnje Bosporom uživali smo u pogledima na palače, ljetnikovce, vikendice te tvrđave koje su gradili osmanski sultani, paše i veziri.