IZABRANO NOVO PREDSJEDNIŠTVO DRUŠTVA

Dana 28. veljače 2019. održana je izborna skupština Društva prijatelja kulturne baštine Split, usvojen je izvještaj o radu za proteklo razdoblje i izvještaj o financijskom poslovanju, usvojen je plan rada za naredno razdoblje i izabrani su novi (stari) članovi predsjedništva: Marijan Čipćić, Branka Despotušić, Marina Goreta, Petar Grubišić, Karmen Hrvatić, Ivanka Kuić, Adela Levanić Roudi, Tea Marinović, Stanko Piplović, Ante Tukić i Ivo Uglešić. Na konstituirajućoj sjednici predsjedništva društva dana 4. ožujka 2019. za predsjednika društva je izabran Marijan Čipčić, a za dvoje dopredsjednika su izabrani: Branka Despotušić i Petar Grubišić.